Vad gör man då vi saknar bogserkärra och himlen är full av Cu? Jo, man
drar ner kepan och styr till havs. Att det är lite gropigt höjer bara
nöjesfaktorn (åtminstone för skepparen).
/BoVi