DG - skada på landställ

Foto 1 av 4
1 Den skadade delen

Namn: 1 Den skadade delen


Klicka på filnamnet eller bilden för att få fram den i fullt format.

Landstället är nu låst i utfälld ställning med dubbla stag som håller manöverarmen överknäckt (syns bäst på bild 3).