Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 21 juni 2019 - ver.13.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [10.10.49.11]

Priser 2019

<< Återgå till startsidan.

 

Medlemsavgifter
Huvudmedlem1200 kr
Gästmedlem300 kr
Ungdomsmedlem500 kr
Stödmedlem med tidning450 kr
Stödmedlem utan tidning100 kr
Familjemedlem (icke flygande)100 kr
Aktivitetsavgift
Huvudmedlem1200 kr
Gästmedlem1200 kr
Ungdomsmedlem500 kr
Segelflyg
Segelpaket 5000 kr
 Utan segelpaketMed segelpaket
SE-UYD 1-sits DG300 WL500 kr per timme0 kr per timme
SE-UOK 2-sits DG500600 kr per timme0 kr per timme
TMG
SE-UYF Grob 109B750 kr
per tachotimme
Bogsering
Bogserpaket1000 kr
Upp till 600 m med bogserpaket300 kr
Upp till 600 m utan bogserpaket400 kr
derefter per 100 m upp til 1200 m20 kr
derefter per 100 m30 kr
Hämtning vid utelandning950 kr/h
Happy Hour
Bogsering till 600 meter
före kl 10 och efter kl 17.
Priser över 600 m: Vanlig taxa
½ x fulla bogserpriset.
Utan bogserpaket: 175 kr
Med bogserpaket: 125 kr
Skolning
Skolstart oavsett flygtid/segel500 kr per start
Skolstart/TMG950 kr per tachotimme
Provlektion
Provflygning som elev500 kr
Inflygning
Inflygning på Pawnee1100 kr/h
Demoflfygning
Demostart, 30 min1900 kr
Incentive flygningEnligt offert
Demoflygning - Familjpaket
Familjpaket 2: - ingår 2 flygningar3100 kr
Familjpaket 3: - ingår 3 flygningar4200 kr
Familjpaket 4: - ingår 4 flygningar5200 kr
Familjpaket 5: - ingår 5 flygningar6100 kr
Avgift privat flygplan
Sommarhyra - enligt fördelning (juni/juli/augusti)
För de privatägare som löser kombipaket för 5000 kr (segel+bogsering) utgår sommarhyran.
2000 kr/flygplan
Vinterhyra2500 kr/flygplan
Stugor
Medlemmar i Älvsby Flygklubb100 kr/dygn
500 kr/vecka
Medlemmar i Segelflyget anslutna klubbar (även KSAK)200 kr/dygn
1000 kr/vecka
Icke medlemmar450 kr/dygn
2000 kr/vecka
Husvagnar
Medlem, sommarsäsong1500 kr
per vecka - med ett pristak om 1500 kr (priset blir aldrig högre än 1500 kr)300 kr
Vinterförvaring - medlem (motsvarande, ex. båtar mm.)1000 kr
Vinterförvaring - gästmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.)2000 kr
Vinterförvaring - stödmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.)2500 kr
Vinterförvaring - ej medlem (motsvarande, ex. båtar mm.)2500 kr
Besinförsäljning (flygbränsle)
100LL - Literpris25 kr

<< Återgå till startsidan.