Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 12 februari 2017 - ver.11.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome

Skolning

Nu är den inledande plan för skolningen 2017 klar. På grund av den sena förläggningen av Kebnelägret blir det bara lite flygning i april från Pite-Långnäs.

Flygstarten blir sista helgen i april, där vi planerar med 3 dagars flygning fram till måndag den 1. maj.

Anders och Peter starter kvällsskolningen måndagar och torsdagar under maj månad.

Under juni blir det helgskolning med Emil och Peter, samt även 1 eller 2 veckor med vardagsbogsering, där vi också planerar in viss skolnings- och utbildningsaaktivitet.

Juli månad innehåller minst 1 vecka med internatskolning, där vi även planerar för deltagande av intresserade piloter från Young Pilots.

Anders kommer att avsluta skolningssäsongen i augusti med skolning de flesta helger.

Planerade tider för de viktigaste skolningsaktiviteter finns nu i aktivitetsöversikten! Vi startar 1 maj och hoppas hinna med 8 kvällspass under maj månad.

Riktlinjer för veckoskolningen

Syftet med veckoskolning är att skapa de bästa möjligheter för effektiv grundskolning. Elever på etapp 1 får bra möjligheter att bli färdiga med etapp 1 och gå EK. Elever på etapp 2/3 får möjligheter att flyga termikflygning i den bästa termiksäsongen och på så sätt bli klara med sina certifikat.

Veckoskolning äger rum på vardagar (må-fr) i anvisade veckor enligt klubbens aktivitetsöversikt (http://alvsbyflygklubb.se/aktivitet/kalendersida.php). Tills vidare är planen att skola i SE-UOK.

Deltagare på veckoskolningen kontaktar läraren senast veckan före skolningsveckan och avtalar starttid och deltagande (omfattning). Ifall inga elever har anmält sig till veckoskolningen en given vecka ställs skolningsveckan in. Aktivitetsöversikten justeras så att alla snabbt kan se detta (kontakta Peter C). Detta innebär i så fall även att SE-UOK kan disponeras för annan flygning (ej skolning).

Skolningen sker i 2 pass per dag.

Förmiddagspass: kl 09-12

Eftermiddagspass: kl 16-20.

SE-UOK är upptagen med skolningen under dessa tider.

Eftermiddagen från kl 12 till kl 16 hållas skolningsfri så att övriga medlemmar får en chans att flyga under bästa termiktid. Medlemar som önskar att disponera SE-UOK för flygning 12-16 kontakter segelflygläraren senast under förmiddagen för ”bokning”.

”Obokad” eftermiddagstid kan disponeras av segelflygläraren för skolning av främst termikpass i grundskolningen (etapp 2 & 3).

Dåligt väder innebär att praktikpass ersätts med teoripass, och skolningsveckan tillvaratar på så sätt alla möjligheter till utbildning.