Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 21 juni 2019 - ver.13.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [18.232.188.251]
Visa besökssidorna
Startsida/Inloggning Flygplan och flygning Skolning/Training För eleverna Mallar & manualer Sträckflygning Fotosidorna Stugor/Husvagnar Länkar Film Kontakt Söksidan digisys Flygdagbesked

Flygplan och flygning

Bokade & registrerade flygningar idag (2020-04-08)

Inga bokade/registrerade flygningar idag 2020-04-08

Inga registrerade bokningar/flygningar.

Flygplanstatus

SE-UYF

Pilot-information (76)
2019-10-15
Att observera är att det bildas snabbt rimfrost på vingarna då man står på marken. Behövt polera bort frosten båda dagarna jag flygit (-4gr). Det räcker inte med en omgång eftersom rimfrosten hinner komma tillbaka innan man är färdig. Då man väl kommit i

- - -

Pilot-information (309)
2019-10-07
Efter samtal med tekniker: Tydligt exempel på förgasaris. Grundregel: Använd förvärme 1,5 min varje kvart samt 1,5 min FÖRE gasavdrag samt under hela plané.

- - -

Pilot-information (309)
2019-10-05
Idag under lugn flygning på 1500 ft höjd, med propeller i fartläge, och 2200 rpm, gick varvtalet plötsligt ned till ca 1700 rpm och därefter tillbaka på 2200 rpm efter några sekunder. Mer i mail till Emil och Ralph.

- - -

Tekniker-kommentar (318)
2019-07-30
Groben är nu flygvärdig igen så ut å flyg /Ralph BM114

- - -

Tekniker-kommentar (309)
2019-06-11
Planet är grounded från 3 juni och tills vidare på grund av skador i samband med inbrott och stöld i hangaren.

- - -

Tekniker-kommentar (451)
2019-04-11
Radio åtgärdad. Kortslutning i BNC kontakt bakom radion. /Emil B553

- - -

Pilot-information (309)
2019-04-05
Radio fungerar dåligt, ATC kan inte höra mig på större avstånd än ca 10 km (i kontrollzon).

- - -

SE-UOK

Pilot-information (309)
2019-08-04
Höjdmätaren i framsits fastnar på 450 m på väg upp, och ett flertal gångar på väg ned. Lossnar när man knackar på den. Bör rep eller bytas.

- - -

Pilot-information (47)
2019-07-12
Även girindikatorn startar nu. Någon som flyger UOK kan testa att funktionen är som den ska. Jag har tagit bort tapen "Ur funktion"

- - -

Pilot-information (47)
2019-07-12
Nu funkar båda batterierna. Åke S har bytt ut omkopplaren som var defekt. Den nya omkopplaren sitter längst till höger och saknar märkning. Hoppas någon händig märker upp den på samma sätt som det vänstra tomma hålet. Dessutom startar girindikato

- - -

Pilot-information (47)
2019-07-11
Båda batterierna funkar i lådan. Troligen fel vid omkopplaren i främre panelen.

- - -

Pilot-information (309)
2019-07-10
Bara reservbatteriet fungerar. Och bara den ena kabel från batteripaketet till flygplanet fungerar.

- - -

Pilot-information (309)
2019-05-18
Monterad och klart. Årstillsyn kontrollerad av Emil. Mindre transportskader på framkant vingar reparerade. "Lock" över h. luftbroms reparerad och monterad. Kontrollflygning klar 18. maj 2019.

- - -

Pilot-information (47)
2019-04-27
Vid montering av Flarm noterade jag att girindikatorn inte funkar. Ingen felsökning gjord. Felet kanske fanns redan förra året. Genomgång och uppsnyggning av elsystem och slangar får vi sätta på listan till nästa årstillsyn.

- - -

Tekniker-kommentar (451)
2019-04-26
Planet är grounded på grund av bristfällig dokumentation av årstillsyn. Dessutom finns skador kvar sedan förra säsongen som skall repareras under årstillsyn.

- - -

Pilot-information (47)
2019-04-26
Ny Flarm är monterad. Det är en LX PowerMouse med FlarmView57. Ny display i framsits och den gamla typen i baksits. Manualer finns på vår webb. Flarmen fungerar även som logger.

- - -

SE-UYD

Pilot-information (353)
2019-05-18
Årstillsyn kontrollerad av Emil.Monterad och klar att flyga.

- - -