Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 31 januari 2019 - ver.13.0   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [10.10.49.11]
Visa besökssidorna
Startsida/Inloggning Flygplan och flygning Skolning/Training För eleverna Mallar & manualer Sträckflygning/Tävling Fotosidorna Stugor/Husvagnar Länkar Film Kontakt Söksidan digisys Flygdagbesked

Flygplan och flygning

Bokade & registrerade flygningar idag (2019-05-21)

Inga bokade/registrerade flygningar idag 2019-05-21

Nästa bokning/flygning 2019-05-18

Flygplanstatus

SE-UYF

Tekniker-kommentar (451)
2019-04-11
Radio åtgärdad. Kortslutning i BNC kontakt bakom radion. /Emil B553

- - -

Pilot-information (309)
2019-04-05
Radio fungerar dåligt, ATC kan inte höra mig på större avstånd än ca 10 km (i kontrollzon).

- - -

SE-UOK

Pilot-information (309)
2019-05-18
Monterad och klart. Årstillsyn kontrollerad av Emil. Mindre transportskader på framkant vingar reparerade. "Lock" över h. luftbroms reparerad och monterad. Kontrollflygning klar 18. maj 2019.

- - -

Pilot-information (47)
2019-04-27
Vid montering av Flarm noterade jag att girindikatorn inte funkar. Ingen felsökning gjord. Felet kanske fanns redan förra året. Genomgång och uppsnyggning av elsystem och slangar får vi sätta på listan till nästa årstillsyn.

- - -

Tekniker-kommentar (451)
2019-04-26
Planet är grounded på grund av bristfällig dokumentation av årstillsyn. Dessutom finns skador kvar sedan förra säsongen som skall repareras under årstillsyn.

- - -

Pilot-information (47)
2019-04-26
Ny Flarm är monterad. Det är en LX PowerMouse med FlarmView57. Ny display i framsits och den gamla typen i baksits. Manualer finns på vår webb. Flarmen fungerar även som logger.

- - -

SE-UYD

Pilot-information (353)
2019-05-18
Årstillsyn kontrollerad av Emil.Monterad och klar att flyga.

- - -