Skolning

[ÅTERGÅ TILL ÖVERSIKT]

Övningar - Exercises

ELekDK/EKÖvningExercise 447
Mats
460
Elin
468
Pooria
469
Reza
470
Pavel Ernesto
481
Leif
504
Anton
507
Fredrik
510
Anders
511
Robert
11DK
Orientering i luften
Familiarisation flight 
 xxx xxxxxx  xx xx   
2DK
Rodrens primära verkan
Primary effects of controls  
 xxx xxxxxx  xx      
3DK
Skevroderbromsen
Aileron drag  
 xxx xxxxxx  xx      
4DK
Flygning rakt fram
Bedömningslandning
Straight & level flight
Landing
 xxx xxxxxx  xx      
5DK
Sidrodrets och höjdrodrets verkan i sväng
Bedömningslandning
Effects of rudder and elevator in a turn  
 xxx x xxxx  xx      
6DK
Hållande i sväng, urgång ur sväng
Bedömningslandning
Maintaining a turn, exit from a turn  
 xxx xxxxxx  xx      
7DK
Ingång i sväng
Entering a turn  
 xxx x xxxx  xx      
8DK
Träning av svängar
Felaktiga roderkombinationer
Practising turns
Wrong combinations of controls during turns
 xxx x xxxx  x       
9DK
Träning av svängar 
Felaktiga roderkombinationer
Practising turns
Wrong combinations of controls during turns
 xxx x xxxx  x       
10DK
Orientering om stall
Flygning med belastning < 1G
Stall  
 x x x xxxx  x       
11DK
Hur man förebygger och rätar upp flygplanet ur en vikning.
Preventing stall
Recovery from a full stall
 x x x xx x  x     x 
12DK
Hur man förebygger och rätar upp flygplanet ur en vikning med luftbromsarna utfällda.
Preventing a full stall and recovery from stall with activated spoilers/air brakes
 x x x xx x  x     x 
13DK
Allmän flygträning före EK
Låg inflygning till landning
General training before first solo
Low approach for landing
 x x x xx x  x     x 
14DK
Allmän flygträning före EK
Bedömningslandning, medvindslinjen för nära banan.
General training before first solo
Landing with downwind leg too close to landing strip
 x x x xx x        x 
15DK
Allmän flygträning före EK
Bedömningslandning "för hög höjd"
General training before first solo
Landing with too high entry into circuit
 x x x xx x        x 
16DK
Allmän flygträning före EK
Avbruten start, svängar
Interrupted start - correctly turning
 x x x xx x        x 
17DK
Rodrens sekundära verkan
Secondary effects of controls  
 x x x xx x          
18DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
 x x x xx x  x     x 
19DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
 x x x xx x          
20DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
 x x x xx x          
21DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
 x x x xx x          
22EK
EK-flygning
Solo flight
 x x x  x x        x 
23EK
EK-flygning
Solo flight
 x x x  x x        x 
24EK
EK-flygning
Solo flight
 x x x  x x        x 
225DK
Flygning med luftbroms
Landning i sidvind
Flying with airbrakes out
Crosswind landing
 x x x  x x        x 
26DK
Avbruten start, träning
Towline rupture/interrupted start
        x x        x 
27DK
Allmän flygträning
Träning av svängar
Svängväxlingar
Vingtippningar
Practicing turns 
Waggling
Changing turns
 x x x  x x        x 
28DK
Termikflygning 
Flygning tillsammans med andra luftfartyg
Stall och vikning
Bedömningslandning, "för låg höjd"
Flying with other aircraft
Stall
Landing with low entry to circuit
   x    x x        x 
29EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
 x x x  x x        x 
30EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
   x x  x x          
31EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
   x    x x          
32EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
   x    x x          
33DK
Termikflygning 
Träning av svängar
Termikcentrering
MacCreadytillämpningar
Turns 
Training turns
Centering in thermals
Application of MacCready theory
 x x    x x        x 
34DK
Termikflygning 
Flygning i tratten
Thermalling
Flying in the funnel
 x x x  x x        x 
35EK
Termikflygning 
Flygning i tratten
Thermalling
Flying in the funnel
   x    x x          
36EK
Termikflygning 
Flygning i tratten
Thermalling
Flying in the funnel
   x    x x          
37DK
Termikflygning 
Flygning enligt räckviddsdiagram
Precisionslandning
Thermalling
Flying in downwind and headwind
Landing exercise
   x x  x x        x 
38EK
Termikflygning 
Flygning enligt räckviddsdiagram
Precisionslandning
Thermalling
Flying in downwind and headwind
Landing exercise
   x      x          
39EK
Termikflygning 
Flygning enligt räckviddsdiagram
Precisionslandning
Thermalling
Using the polar when flying in downwind and headwind
Landing exercise
   x    x x        x 
40DK
Lågfartsflygning 
Brant grävande sväng
Sidvindslandning
Low speed flying
Spiral dive
Crosswind landing
   x    x x        x 
41DK
Högfartsflygning 
Onormalt utgångsläge för landning
Flying at high speed
Uncaracteristic approach
   x    x x        x 
342DK
Kontrollflygning, inflygning på 1-sitsare
Check flight prior to conversion to single seat glider  
 x x      x        x 
43EK
Inflygning på ensitsare
Check-out on single seat glider
 x x      x        x 
44EK
Inflygning på ensitsare
Check-out on single seat glider
 x x      x          
45EK
Inflygning på ensitsare
Check-out on single seat glider  
 x x      x          
46DK
Spinnövningar
Spin  
   x      x        x 
47EK
Termikflygning 
Precisionslandning
ThermallingThermalling
Landing exercise
   x      x          
48EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
   x      x          
49DK
Bedömningslandning 
Övertäckt höjdmätare
Flying without the altimeter  
   x    x x        x 
50DK
Bedömningslandning 
Övertäckt instrumentering
Flying without instruments  
   x    x x        x 
51EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
   x      x          
52EK
Termikflygning 
Precisionslandning
ThermallingThermalling
Landing exercise
   x      x          
53EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
   x      x          
54EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
   x      x          
55DK
Repetitionsflygning och luftrumsredovisning 
Luftbromsövning - max. prestanda
Airspace
Airbrake exercise
   x      x          
56DK
Utelandning. Skarp utelandning
Field landing  
   x      x        x 
57DK
Passagerarflygning
Flying with a passenger
   x      x          

Översikt över lärare - Teachers

Mnr Namn Telefon Epost
76Stefan Simonsson070-2758110stefan.simonsson@telia.com
272Anders Boldrup0703250018anders.boldrup@telia.com
309Peter Christensen070-6935628peter@pdk.se
382Uwe Sauer070-6351803uwe.sauer@chem.umu.se
423Birger Larsson070-2818727birger-larsson@hotmail.com
451Emil Persson0708-213673proppen.persson@mail.com

[ÅTERGÅ TILL ÖVERSIKT]