DG-1000S

<< Tillbaka

Markhantering

Som den flitige forumläsaren redan vet så är nu arrangemangen i hangaren i stort sett färdigställda för SE-URF. Efter Bosse N och Johnnys insatser med måttband, rondell och svets så är nu platsen bakom Vivaten anpassad för det nya flaggskeppet. Det som gäller för inställning i hangaren är följande:

 • Demontera 20m spetsar och montera 18m spetsar. (SE-URF ryms inte i hangaren med 20m spetsarna monterade!)
 • Hållare för vingspetsar finns på väggen närmast flygledartornet.
 • Flygplanets huvudhjul placeras mitt på den röda plattan utanför hangaren och rullas därefter rakt mot löpvagn för taildollyn. Om manövern utförts med tillräcklig precision så hamnar huvudhjulet inom den markerade rutan för SE-URF. Detta är med andra ord standard ÄFK förfarande.
 • Undvik stora sidokrafter på taildollyn under inrullningen i hangaren (för att eliminera risken att hjulet hoppar av vagnen).
 • Vingen närmast flygledartornet läggs ned på en kudde på golvet.
 • Ballastvikter förvaras på hylla i anslutning till ställ för vingspetsar.

Vid hantering på marken så kan följande tips underlätta (gäller för övrigt alla flygplan):

 • Montera taildollyn innan piloten klivit ur så minskar styrkebehovet.
 • Lägg taildollyns överfall på plats innan du lyfter stjärten. När du då lyfter så kan du använda båda händerna till detta och dollyns underdel kommer automatiskt att svänga in till rätt läge. Sedan är det bara att ställa ned stjärten och spänna ihop dollyn.

Som tidigare nämnts så flyger vi den ännu så länge enbart med 20m spetsar i väntan på pappersarbetet för 18m konfigurationen.

Det finns några egenskaper som skiljer sig från tidigare erfarenheter inom klubben och dessa vill jag bara nämna inför kommande inflygningar:

 • Ballastsystem med vikter i fenan. Enkelt att använda men viktigt att alla läser handboken om vad som gäller.
 • Möjlighet till vattenballast i vingar och fena.
 • Piggot-hook på luftbromsen.
 • Två konfigurationer, 18 respektive 20m.

Superlativerna haglar från dem som hittills flugit SE-URF. Roderharmonin, tystnaden, glidet.. det finns ingen anledning att vänta! Tag kontakt med lärare för att ordna med inflygning! På klubben finns några manualer att studera. Här kan du ladda hem ditt eget exemplar: http://www.dg-flugzeugbau.de/Data/Manuals/flugh-1000s-e.pdf (595 kB)

<< Tillbaka