Skolning

[ÅTERGÅ TILL ÖVERSIKT]

Övningar - Exercises

EtappLekDK/EKÖvningExercise
11DK
Orientering i luften
Familiarisation flight 
2DK
Rodrens primära verkan
Primary effects of controls  
3DK
Skevroderbromsen
Aileron drag  
4DK
Flygning rakt fram
Bedömningslandning
Straight & level flight
Landing
5DK
Sidrodrets och höjdrodrets verkan i sväng
Bedömningslandning
Effects of rudder and elevator in a turn  
6DK
Hållande i sväng, urgång ur sväng
Bedömningslandning
Maintaining a turn, exit from a turn  
7DK
Ingång i sväng
Entering a turn  
8DK
Träning av svängar
Felaktiga roderkombinationer
Practising turns
Wrong combinations of controls during turns
9DK
Träning av svängar 
Felaktiga roderkombinationer
Practising turns
Wrong combinations of controls during turns
10DK
Orientering om stall
Flygning med belastning < 1G
Stall  
11DK
Hur man förebygger och rätar upp flygplanet ur en vikning.
Preventing stall
Recovery from a full stall
12DK
Hur man förebygger och rätar upp flygplanet ur en vikning med luftbromsarna utfällda.
Preventing a full stall and recovery from stall with activated spoilers/air brakes
13DK
Allmän flygträning före EK
Låg inflygning till landning
General training before first solo
Low approach for landing
14DK
Allmän flygträning före EK
Bedömningslandning, medvindslinjen för nära banan.
General training before first solo
Landing with downwind leg too close to landing strip
15DK
Allmän flygträning före EK
Bedömningslandning "för hög höjd"
General training before first solo
Landing with too high entry into circuit
16DK
Allmän flygträning före EK
Avbruten start, svängar
Interrupted start - correctly turning
17DK
Rodrens sekundära verkan
Secondary effects of controls  
18DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
19DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
20DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
21DK
Allmän flygträning före EK
General training before first solo
22EK
EK-flygning
Solo flight
23EK
EK-flygning
Solo flight
24EK
EK-flygning
Solo flight
225DK
Flygning med luftbroms
Landning i sidvind
Flying with airbrakes out
Crosswind landing
26DK
Avbruten start, träning
Towline rupture/interrupted start
27DK
Allmän flygträning
Träning av svängar
Svängväxlingar
Vingtippningar
Practicing turns 
Waggling
Changing turns
28DK
Termikflygning 
Flygning tillsammans med andra luftfartyg
Stall och vikning
Bedömningslandning, "för låg höjd"
Flying with other aircraft
Stall
Landing with low entry to circuit
29EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
30EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
31EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
32EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing
33DK
Termikflygning 
Träning av svängar
Termikcentrering
MacCreadytillämpningar
Turns 
Training turns
Centering in thermals
Application of MacCready theory
34DK
Termikflygning 
Flygning i tratten
Thermalling
Flying in the funnel
35EK
Termikflygning 
Flygning i tratten
Thermalling
Flying in the funnel
36EK
Termikflygning 
Flygning i tratten
Thermalling
Flying in the funnel
37DK
Termikflygning 
Flygning enligt räckviddsdiagram
Precisionslandning
Thermalling
Flying in downwind and headwind
Landing exercise
38EK
Termikflygning 
Flygning enligt räckviddsdiagram
Precisionslandning
Thermalling
Flying in downwind and headwind
Landing exercise
39EK
Termikflygning 
Flygning enligt räckviddsdiagram
Precisionslandning
Thermalling
Using the polar when flying in downwind and headwind
Landing exercise
40DK
Lågfartsflygning 
Brant grävande sväng
Sidvindslandning
Low speed flying
Spiral dive
Crosswind landing
41DK
Högfartsflygning 
Onormalt utgångsläge för landning
Flying at high speed
Uncaracteristic approach
342DK
Kontrollflygning, inflygning på 1-sitsare
Check flight prior to conversion to single seat glider  
43EK
Inflygning på ensitsare
Check-out on single seat glider
44EK
Inflygning på ensitsare
Check-out on single seat glider
45EK
Inflygning på ensitsare
Check-out on single seat glider  
46DK
Spinnövningar
Spin  
47EK
Termikflygning 
Precisionslandning
ThermallingThermalling
Landing exercise
48EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
49DK
Utelandning
Rekognoserat fält
Landing out/prepared  
50DK
Bedömningslandning 
Övertäckt instrumentering
Flying without instruments  
51EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
52EK
Termikflygning 
Precisionslandning
ThermallingThermalling
Landing exercise
53EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
54EK
Termikflygning 
Precisionslandning
Thermalling
Landing exercise
55DK
Repetitionsflygning och luftrumsredovisning 
Luftbromsövning - max. prestanda
Airspace
Airbrake exercise
56DK
Utelandning. Skarp utelandning
Field landing  
57DK
Passagerarflygning
Flying with a passenger

[ÅTERGÅ TILL ÖVERSIKT]