Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 12 juli 2023 - ver.14.0   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [3.236.145.153]
Visa medlemssidorna  
Startsidan Demoflygning Om Älvsby FK Bli pilot Film Fotosidorna Länkar Kontakt FB-knapp

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning till segelflygare

Utbildningens uppdelning (certifikatutbildning)

Segelflygutbildningen består av 57 flygövningar fördelade på minst 55 lektioner (antalet anpassas alltid efter varje elevs kunskapsnivå) och är indelad i 3 etapper.

Etapp 1
Under etapp 1 skall du lära grunderna i flygningen, omfattande start och landning samt hur du manövrerar flygplanet i luften. Du genomför etappen i ett tvåsitsigt segelflygplan med dubbelkommando (DK) och en erfaren segelflyglärare i baksits. Du måste vara minst 15 år eller fylla 15 det år du börjar flyga, men först vid 16 års ålder kan S-certifiktatet skrivas ut.

Etappen avslutas med din första ensamflygning (EK). Innan Du flyger din första ensamflygning (EK) måste du ha ett elevgodkännande av Luftfartsstyrelsen, vi hjälper dig givetvis med detta.

Etapp 2
I etapp 2 skall du lära grunderna i termikflygning. Etappen varvas med övningar i dubbelkommando DK och EK övningar.

Etapp 3
Flygutbildningen avslutas med etapp 3 där du börjar flyga in dig på en ensitsare, övar att flyga med övertäckta instrument och gör din första "utelandning" - landning på något ställe som inte är hemmafältet. Flygutbildningen avslutas med en passagerarflygning där du flyger med läraren som "passagerare".

Är du mycket aktiv kan du klara utbildningen på ett år, men de flesta delar upp utbildningen på två år.

Vad som fordras för att erhålla ett segelflygcertifikat

Förutom de formella kraven så som elevtillstånd, läkarintyg och personutredning, så ska du avlägga ett teoretiskt skriftligt prov, ett radiotelefoniprov som är både skriftligt och muntligt, samt det väsentliga: godkända flygövningar. Minimikravet är att bestå minst 57 övningar under minst 50 flygningar varav 20 ska vara EK-flygningar. Flygtidskravet är: Minst 15 timmar varav minst 5 timmar EK, och att flygningarna är fördelade på minst 21 dagar.

Godkänt teoriprov krävs dessutom i ämnena aerodynamik, bestämmelser, meteorologi, flygmaterielkännedom, radiotelefoni, flygmedicin och navigation. Har Du inte deltagit och redan "tentat av" under vinterns teorikurser, så gör du det under nästa teorikurs.

Radiotelefoniprovet genomförs av en examinator godkänd av Luftfartsstyrelsen. Teoriprovet genomförs inom flygskolan (Älvsby Flygklubb).

Nödvändiga papper

För att få ett S-certifikat krävs en del pappersexercis och under skolningens första del behöver vi få in en del handlingar som skall vidarebefordras till Luftfartsstyrelsen. Vår utbildningssamordnare kommer att hjälpa till med detaljer!

Pappersexercis

Elevtillstånd
... krävs innan man kan flyga ensam första gången.
Läkarintyg
... måste Du skaffa hos en godkänd flygläkare (enligt blankett 1A).

Låt vår utbildningssamordnare hjälpa till med detaljerna, det mesta kan vänta till du har kommit i gång med att skola!

Du flyger......

När Du är klar med Din utbildning är det fritt fram att låna klubbens flygplan och flyga under eget ansvar, ingen behöver köpa ett eget flygplan eftersom klubben har mycket god tillgång på flygplan. Få medlemmar lägger ut mer än 6 000 - 10 000 kr per säsong på sin flygning.

Fyll i nedanstående formulär eller ring till utbildningssamordnaren Peter Larsson,
tel: 070-3107870.

Jag är intresserad och vill veta mer, kontakta mig!

Namn:
Gatuadress:
Postadress:
Telefon:
E-Mail:
  

Du kan även skicka mail till peter.larsson@norrlarm.se