Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 21 juni 2019 - ver.13.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [18.207.254.88]
Visa besökssidorna
Startsida/Inloggning Flygplan och flygning Skolning/Training För eleverna Mallar & manualer Tävling Sträckflygning Fotosidorna Stugor/Husvagnar Länkar Film Kontakt Söksidan digisys Flygdagbesked

Söndag
2020-05-31

Högheden
0

Visa Snabb-demo

FB-knapp

Termikprognos

Temperatur i Älvsbyn
just nu:

temperatur.nu

Om cookies!

smileyWebbmaster

Visa/dölj bokningar och registreringar

Älvsby flygklubbs medlemssida

Ny prismodell beslutat

Styrelsen har fått in synpunkter både via mail och telefonsamtal från medlemmar och har jobbat fram justeringar som innebär minskad fast kostnad per månad och något högre rörlig kostnad än i första förslaget.

Månadskostnad efter justering:
Huvudmedlem betalar 500 kr i månaden
Gästmedlem 400 kr i månaden.
I Priset ingår medlemsavgift, aktivitetsavgift och paket per flygplansgren. Med den lägre månadsavgiften tillkommer en rörlig kostnad för respektive flygplansgren

Rörlig kostnad när man flyger:
Bogserpris = 350 kr till 600 m
Timpris segel = 300 kr/timme
Tachopris Grob = 450 kr/timme

Denna prismodell är nu gällande, och priserna kommer att inarbetas i båda prislistan ovan och i underlaget för våra automatiska beräkningar för fakturering av flygningar etc.
Koll på vingerna.jpg

../fotos/2007/07_06/Koll på vingerna.jpg