Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 12 juli 2023 - ver.14.0   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [3.236.145.153]
 

Priser 2024

<< Återgå till startsidan.

 

Medlemsavgifter
Huvudmedlem1900 kr
Gästmedlem700 kr
Ungdomsmedlem700 kr
Stödmedlem150 kr
Familjemedlem (icke flygande)150 kr
Aktivitetsavgift
Huvudmedlem600 kr
Gästmedlem600 kr
Ungdomsmedlem500 kr
Segelflyg
Segelpaket (Frivilligt)3000 kr 
 Utan segelpaketMed segelpaket
SE-UYD 1-sits DG300 WL600 kr per timme0 kr per timme
SE-UOK 2-sits DG500700 kr per timme0 kr per timme
TMG
TMG-paket (Frivilligt)3000 kr 
 Utan TMG-paketMed TMG-paket
SE-UYF Grob 109B 850 kr per tachotimme 500 kr per tachotimme
Bogsering
Bogserpaket (Frivilligt)500 kr 
 Utan bogserpaketMed bogserpaket
Upp till 600 m 600 kr400 kr
derefter per 100 m upp til 1200 m25 kr 
derefter per 100 m30 kr 
Hämtning vid utelandning1100 kr/h 
Happy Hour
Bogsering till 600 meter
före kl 10 och efter kl 17.
Priser över 600 m: Vanlig taxa
½ x fulla bogserpriset.
Utan bogserpaket: 175 kr
Med bogserpaket: 125 kr
Skolning
Skolstart oavsett flygtid/segel600 kr per start
Skolstart/TMG1000 kr per tachotimme
Provlektion
Provflygning som elev600 kr
Inflygning
Inflygning på Pawnee1200 kr/h
Demoflfygning
Demostart, 30 min1900 kr
Incentive flygningEnligt offert
Demoflygning - Familjpaket
Familjpaket 2: - ingår 2 flygningar3100 kr
Familjpaket 3: - ingår 3 flygningar4200 kr
Familjpaket 4: - ingår 4 flygningar5200 kr
Familjpaket 5: - ingår 5 flygningar6100 kr
Avgift privat flygplan
Sommarhyra - enligt fördelning (juni/juli/augusti)
För de privatägare som löser kombipaket för 5000 kr (segel+bogsering) utgår sommarhyran.
2000 kr/flygplan
Vinterhyra2500 kr/flygplan
Stugor
Medlemmar i Älvsby Flygklubb100 kr/dygn
500 kr/vecka
Medlemmar i Segelflyget anslutna klubbar (även KSAK)200 kr/dygn
1000 kr/vecka
Icke medlemmar450 kr/dygn
2000 kr/vecka
Husvagnar
Medlem, sommarsäsong1500 kr
per vecka - med ett pristak om 1500 kr (priset blir aldrig högre än 1500 kr)300 kr
Vinterförvaring - medlem (motsvarande, ex. båtar mm.)1500 kr
Vinterförvaring - gästmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.)2500 kr
Vinterförvaring - stödmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.)3000 kr
Vinterförvaring - ej medlem (motsvarande, ex. båtar mm.)3000 kr
Besinförsäljning (flygbränsle)
100LL - Literpris40 kr

<< Återgå till startsidan.