Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 21 juni 2019 - ver.13.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [3.237.205.144]

Priser 2021

<< Återgå till startsidan.

 

Medlemsavgifter
Huvudmedlem kr
Gästmedlem kr
Ungdomsmedlem kr
Stödmedlem med tidning kr
Stödmedlem utan tidning kr
Familjemedlem (icke flygande) kr
Aktivitetsavgift
Huvudmedlem kr
Gästmedlem kr
Ungdomsmedlem kr
Segelflyg
(Obligatoriskt) kr
kr per timme
kr per timme
TMG
TMG-paket (Obligatoriskt) kr
kr
per tachotimme
Bogsering
Bogserpaket kr
Upp till 600 m med bogserpaket kr
derefter per 100 m upp til 1200 m kr
derefter per 100 m kr
Hämtning vid utelandning kr/h
Happy Hour
Bogsering till 600 meter
före kl 10 och efter kl 17.
Priser över 600 m: Vanlig taxa
½ x fulla bogserpriset.
Utan bogserpaket: 175 kr
Med bogserpaket: 125 kr
Skolning
Skolstart oavsett flygtid/segel kr per start
Skolstart/TMG kr per tachotimme
Provlektion
Provflygning som elev kr
Inflygning
Inflygning på Pawnee kr/h
Demoflfygning
Demostart, 30 min kr
Incentive flygningEnligt offert
Demoflygning - Familjpaket
: - ingår 2 flygningar kr
: - ingår 3 flygningar kr
: - ingår 4 flygningar kr
: - ingår 5 flygningar kr
Avgift privat flygplan
Sommarhyra - enligt fördelning (juni/juli/augusti)
För de privatägare som löser kombipaket för 5000 kr (segel+bogsering) utgår sommarhyran.
kr/flygplan
Vinterhyra kr/flygplan
Stugor
Medlemmar i Älvsby Flygklubb kr/dygn
kr/vecka
Medlemmar i Segelflyget anslutna klubbar (även KSAK) kr/dygn
kr/vecka
Icke medlemmar kr/dygn
kr/vecka
Husvagnar
Medlem, sommarsäsong kr
per vecka - med ett pristak om kr (priset blir aldrig högre än kr) kr
Vinterförvaring - medlem (motsvarande, ex. båtar mm.) kr
Vinterförvaring - gästmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.) kr
Vinterförvaring - stödmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.) kr
Vinterförvaring - ej medlem (motsvarande, ex. båtar mm.) kr
Besinförsäljning (flygbränsle)
100LL - Literpris kr

<< Återgå till startsidan.