Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 21 juni 2019 - ver.13.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [3.236.70.233]

Priser 2023

<< Återgå till startsidan.

 

Medlemsavgifter
Huvudmedlem1700 kr
Gästmedlem500 kr
Ungdomsmedlem500 kr
Stödmedlem100 kr
Familjemedlem (icke flygande)100 kr
Aktivitetsavgift
Huvudmedlem600 kr
Gästmedlem600 kr
Ungdomsmedlem500 kr
Segelflyg
Segelpaket (Obligatoriskt)1500 kr
SE-UYD 1-sits DG300 WL300 kr per timme
SE-UOK 2-sits DG500300 kr per timme
TMG
TMG-paket (Obligatoriskt)1700 kr
SE-UYF Grob 109B500 kr
per tachotimme
Bogsering
Bogserpaket500 kr
Upp till 600 m med bogserpaket400 kr
derefter per 100 m upp til 1200 m25 kr
derefter per 100 m30 kr
Hämtning vid utelandning1100 kr/h
Happy Hour
Bogsering till 600 meter
före kl 10 och efter kl 17.
Priser över 600 m: Vanlig taxa
½ x fulla bogserpriset.
Utan bogserpaket: 175 kr
Med bogserpaket: 125 kr
Skolning
Skolstart oavsett flygtid/segel550 kr per start
Skolstart/TMG1000 kr per tachotimme
Provlektion
Provflygning som elev550 kr
Inflygning
Inflygning på Pawnee1100 kr/h
Demoflfygning
Demostart, 30 min1900 kr
Incentive flygningEnligt offert
Demoflygning - Familjpaket
Familjpaket 2: - ingår 2 flygningar3100 kr
Familjpaket 3: - ingår 3 flygningar4200 kr
Familjpaket 4: - ingår 4 flygningar5200 kr
Familjpaket 5: - ingår 5 flygningar6100 kr
Avgift privat flygplan
Sommarhyra - enligt fördelning (juni/juli/augusti)
För de privatägare som löser kombipaket för 5000 kr (segel+bogsering) utgår sommarhyran.
2000 kr/flygplan
Vinterhyra2500 kr/flygplan
Stugor
Medlemmar i Älvsby Flygklubb100 kr/dygn
500 kr/vecka
Medlemmar i Segelflyget anslutna klubbar (även KSAK)200 kr/dygn
1000 kr/vecka
Icke medlemmar450 kr/dygn
2000 kr/vecka
Husvagnar
Medlem, sommarsäsong1500 kr
per vecka - med ett pristak om 1500 kr (priset blir aldrig högre än 1500 kr)300 kr
Vinterförvaring - medlem (motsvarande, ex. båtar mm.)1000 kr
Vinterförvaring - gästmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.)2000 kr
Vinterförvaring - stödmedlem (motsvarande, ex. båtar mm.)2500 kr
Vinterförvaring - ej medlem (motsvarande, ex. båtar mm.)2500 kr
Besinförsäljning (flygbränsle)
100LL - Literpris35 kr

<< Återgå till startsidan.