Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 12 juli 2023 - ver.14.0   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [3.236.145.153]
Visa besökssidorna
 
Startsida/Inloggning Utbildningsaktiviteter Flygplan och flygning Skolning/Training För eleverna Mallar & manualer Tävling Sträckflygning Fotosidorna Stugor/Husvagnar Länkar Film Kontakt Dratampen Söksidan digisys

Flygplan och flygning

Bokade & registrerade flygningar idag (2024-03-04)

Inga bokade/registrerade flygningar idag 2024-03-04

Inga registrerade bokningar/flygningar.

Flygplanstatus

SE-UYF

Pilot-information (309)
2023-07-10
Det finns svarta partiklar i bensinen vid dränering under dagligt tillsyn.

- - -

Pilot-information (309)
2023-07-10
Det är svårt att hitta rätt kombination av gas och choke vid kallstart.

- - -

Pilot-information (309)
2023-07-10
Motorvarvtalet i tomgångsläge är något för lågt (800 rpm). Har ibland stannat av efter landning i tomgång. Därefter är det inte lätt att få den igång igen.

- - -

Tekniker-kommentar (318)
2023-05-22
UYF har under vinter gåtts igenom där bla samtliga bränsleslangar har bytts (5-års intervall). ARC gäller till 27/7. Som tidigare så behöver ATF-olja fyllas på i förgasarna även mellan 50-timmars/100timmars servicarna, låg nivå ger bara upphov till något sämre tomgång men har ingen som hellst påverkan under flygning/ Ralph

- - -

Pilot-information (230)
2022-08-01
Vi inväntar ny ARC handling, den gamla går ut 220801. Kompletterande handlingar är inskickade, mest troligt inom några dagar. Ingen flygning just nu alltså.

- - -

Pilot-information (318)
2022-07-14
ATF-olja påfyllt idag, som jag skrivit tidigare så förbrukas ATF-oljan så nivån blir för låg snabbare än 50-timmars serviceintervallen, mao fyllar jag på vid tillfälle löpande/ Ralph

- - -

Pilot-information (230)
2021-09-16
Har fyllt luft i vä hjul, från drygt 2 bar till 2,8 bar. Verkar finnas ett litet läckage, bra att hålla koll. Vi får lägga det på listan för vinterns åtgärder.

- - -

Pilot-information (318)
2021-09-12
Ett litet bränsle läckage har observerats vid dränageventilen(fråga om deciliter/dygn), detta är nu åtgärdat och det berodde på att den O-ring som utgör tätning på något vis hamnat snett. Med anledning av detta ber jag alla som flyger UYF att kontrollera att det ej fortsätter droppa efter ni kollat så bränslet ej innehåller vatten. OBS! Det finns inga synbara fel på O-ringen utan den hade troligen hamnat snett pga att ventilen öppnats max eller nära max i kombination med att en "sidokraft" påförts. Om man

- - -

Tekniker-kommentar (318)
2021-07-22
Info: Då förgasaroljan verkar förbrukas så nivån blir låg i förgasarna redan innan 50 timmar så skall jag försöka göra tätare kontroller av detta. OBS! Det finns ingen flygsäkerhetsrisk relaterad till låg nivå av ATF_olja i förgasarna, dämpkolvarnas funktion är enbart att bromsa trottlarna så en något fetare bränsleblandning uppnås vid snabba gaspådrag, vi ökar nog aldrig gaspådraget speciellt snabbt och konstruktionen härhör från bilvärlden där snabba gaspådrag är mer vanligt förekommande. Dock ger låg

- - -

Tekniker-kommentar (318)
2021-07-22
Info: Då förgasaroljan verkar förbrukas så nivån blir låg i förgasarna redan innan 50 timmar så skall jag försöka göra tätare kontroller av detta. OBS! Det finns ingen flygsäkerhetsrisk relaterad till låg nivå av ATF_olja i förgasarna, dämpkolvarnas funktion är enbart att bromsa trottlarna så en något fetare bränsleblandning uppnås vid snabba gaspådrag, vi ökar nog aldrig gaspådraget speciellt snabbt och konstruktionen härhör från bilvärlden där snabba gaspådrag är mer vanligt förekommande. Dock ger låg

- - -

Tekniker-kommentar (318)
2021-07-22
Rigmor är nu servad med ny olja, filter mm (100-timmars servicen). Allt såg bra ut så nu är det "bara" allt pappersjobb kvar så skall vi få en ny ARC också / Ralph

- - -

Tekniker-kommentar (318)
2021-05-24
Bromsbeläggen är bytta dvs höger och vänster sidor till nya och nu av en "modern" och sintrad typ. OBS! Då dessa nya belägg troligen tar bättre än vad vi vant oss vid sedan tidigare bromsbelägg så tänk på detta vid användningen av bromsarna, pröva er fram med försiktighet till ni vant er vid dess bromsverkan/ Ralph

- - -

Pilot-information (47)
2020-09-04
Som andra tidigare påpekat tar höger hjulbroms dåligt. Det gnisslar. Kan beläggen vara dåliga?

- - -

Pilot-information (309)
2020-06-25
Tryck i höger huvudhjul bara 150 kPa. Har pumpat till 280 kPa.

- - -

Pilot-information (76)
2019-10-15
Att observera är att det bildas snabbt rimfrost på vingarna då man står på marken. Behövt polera bort frosten båda dagarna jag flygit (-4gr). Det räcker inte med en omgång eftersom rimfrosten hinner komma tillbaka innan man är färdig. Då man väl kommit i

- - -

Pilot-information (309)
2019-10-07
Efter samtal med tekniker: Tydligt exempel på förgasaris. Grundregel: Använd förvärme 1,5 min varje kvart samt 1,5 min FÖRE gasavdrag samt under hela plané.

- - -

Pilot-information (309)
2019-10-05
Idag under lugn flygning på 1500 ft höjd, med propeller i fartläge, och 2200 rpm, gick varvtalet plötsligt ned till ca 1700 rpm och därefter tillbaka på 2200 rpm efter några sekunder. Mer i mail till Emil och Ralph.

- - -

Tekniker-kommentar (318)
2019-07-30
Groben är nu flygvärdig igen så ut å flyg /Ralph BM114

- - -

Tekniker-kommentar (309)
2019-06-11
Planet är grounded från 3 juni och tills vidare på grund av skador i samband med inbrott och stöld i hangaren.

- - -

Tekniker-kommentar (451)
2019-04-11
Radio åtgärdad. Kortslutning i BNC kontakt bakom radion. /Emil B553

- - -

Pilot-information (309)
2019-04-05
Radio fungerar dåligt, ATC kan inte höra mig på större avstånd än ca 10 km (i kontrollzon).

- - -

SE-UOK

Pilot-information (309)
2022-06-04
Vid indragning i hangar stod tankvagn i vägen resulterande i en skada på Höger sida av sidorodret.

- - -

Pilot-information (230)
2022-05-22
Höjdrodertrim justerad och visar nu lika i fram och baksits. Den gröna lilla kulan som indikerar trimläget i baksits hade förskjutits en aning, men är nu fixat. Om något liknande händer igen så märker man det på att indikeringen blir olika i fram och baksits. /Jan L

- - -

Pilot-information (454)
2021-08-21
Skyddshölje, sidroder VÄNSTER vid pedalställ sitter ej fast

- - -

Pilot-information (454)
2021-08-21
Länkage, GNISSEL I HÖGER VINGE VID SKEV VÄNSTER

- - -

Pilot-information (47)
2021-06-14
Nu har vi en ny ARC för UOK. Luftvärdig till 2022-06-14.

- - -

Pilot-information (309)
2019-08-04
Höjdmätaren i framsits fastnar på 450 m på väg upp, och ett flertal gångar på väg ned. Lossnar när man knackar på den. Bör rep eller bytas.

- - -

Pilot-information (47)
2019-07-12
Även girindikatorn startar nu. Någon som flyger UOK kan testa att funktionen är som den ska. Jag har tagit bort tapen "Ur funktion"

- - -

Pilot-information (47)
2019-07-12
Nu funkar båda batterierna. Åke S har bytt ut omkopplaren som var defekt. Den nya omkopplaren sitter längst till höger och saknar märkning. Hoppas någon händig märker upp den på samma sätt som det vänstra tomma hålet. Dessutom startar girindikato

- - -

Pilot-information (47)
2019-07-11
Båda batterierna funkar i lådan. Troligen fel vid omkopplaren i främre panelen.

- - -

Pilot-information (309)
2019-07-10
Bara reservbatteriet fungerar. Och bara den ena kabel från batteripaketet till flygplanet fungerar.

- - -

Pilot-information (309)
2019-05-18
Monterad och klart. Årstillsyn kontrollerad av Emil. Mindre transportskader på framkant vingar reparerade. "Lock" över h. luftbroms reparerad och monterad. Kontrollflygning klar 18. maj 2019.

- - -

Pilot-information (47)
2019-04-27
Vid montering av Flarm noterade jag att girindikatorn inte funkar. Ingen felsökning gjord. Felet kanske fanns redan förra året. Genomgång och uppsnyggning av elsystem och slangar får vi sätta på listan till nästa årstillsyn.

- - -

Tekniker-kommentar (451)
2019-04-26
Planet är grounded på grund av bristfällig dokumentation av årstillsyn. Dessutom finns skador kvar sedan förra säsongen som skall repareras under årstillsyn.

- - -

Pilot-information (47)
2019-04-26
Ny Flarm är monterad. Det är en LX PowerMouse med FlarmView57. Ny display i framsits och den gamla typen i baksits. Manualer finns på vår webb. Flarmen fungerar även som logger.

- - -

SE-UYD

Pilot-information (47)
2021-06-12
Reparerat av Pyls. Hämtat av Birger och Christer. Godkänd ARC. Klar att flyga då resterande i cockpit är återmonterat.

- - -

Pilot-information (47)
2021-01-21
Fpl har transporterats till Pyls Flygservice för att fixa den spricka i stabbfästet som upptäcktes under årstillsynen. Planet ska vara klart till säsongstart.

- - -

Pilot-information (47)
2020-06-09
Nu har Anders Lustig fixat ny ARC till flygplanet. Luftvärdigt tom 2021-06-10

- - -

Pilot-information (47)
2020-05-25
Avvägning av flygplanet visar att det krävs 2 kg i vänster vingspets för att flygplanet ska balansera rätt. Kommer att konferera med Emil om bästa lösningen.

- - -

Pilot-information (47)
2020-05-25
Justerat längden på vänster sidoroderlina. Nu står rodret rätt med neutrala pedaler.

- - -

Pilot-information (47)
2020-05-24
Kontroll på marken av sidorodrets inställning visar att neutrala pedaler ger tydligt höger roder. Risken är att det försvårar kurshållningen vid start och landning. Jag ska testa ett tipp av Emil. Vi får tydligen tvinna wiren 5 varv för att göra den ko

- - -

Pilot-information (47)
2020-05-24
Felet på mekaniska variometern löst genom att montera nytt utjämningskärl. Troligen stämmer inte utslagen men den ska visa stig och sjunk. Farttröskeln på el-varion har jag försökt ändra till 120 km/t. Provflygning får visa om jag har rätt.

- - -

Pilot-information (47)
2020-05-24
vid första flygningen för året noterades att den mekaniska variometern parkerade på +5m/s. Under min första flygning noterade jag att el-variometern envisades med att ligga i speed-command läge. Efter lite knappande och tester kom jag fram till att trö

- - -

Pilot-information (353)
2019-05-18
Årstillsyn kontrollerad av Emil.Monterad och klar att flyga.

- - -