Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 12 juli 2023 - ver.14.0   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [3.236.145.153]
Visa besökssidorna
 
Startsida/Inloggning Utbildningsaktiviteter Flygplan och flygning Skolning/Training För eleverna Mallar & manualer Tävling Sträckflygning Fotosidorna Stugor/Husvagnar Länkar Film Kontakt Dratampen Söksidan digisys

För eleverna

Grundskolning

Skolningen är som tidigare riktad mot elever (medlemmar utan segelflygcertifikat), och vi kommer försöka göra det möjligt att ta segelflygscertifikat på en (1) flygsäsong.

Vi genomför skolningen enligt artikel 610 i Segelflyghandboken (https://segelflyget.se/download/18.5889933c18529c5912e9e74b/1672002775603/SHB%20610-2020%20Utbildningsplan%20till%20segelflygcertifikat.pdf), och vi skolar i klubbens 2-sitsare SE-UOK (DG 500).

Förenklad översikt över övningar hittar du här!

För piloter med certifikat för PPL eller UL skolar vi enligt Segelflyghandboken, artikel 610, 611 och 612 (SHB 610, SHB 611, SHB 612), samt särskild avtal anpassad till elevens önskemål och förutsättningar.

Riktlinjerna för skolning är följande.

Möjlighet till grundskolning under våren kommer att finnas de dagar som är markerade med skolning i aktivitetsöversikten. På dagar där det står ett lärar-/instruktörnamn under rubriken "Skolning" finns det en "jour"-lärare som kan skola. Vi strävar efter att genomföra 2 kvällspass per vecka och att ha 3 elever per pass under kvällsskolningen.

Läraren som är noterad på verksamhetsplanen är "jourlärare" och skolar bara enligt överenskommelse! Detta innebär att alla flygningar avtalas direkt med läraren senast kl 18 dagen innan skolningen. Finns ingen överenskommelse om skolning, genomförs ingen skolning.

Övriga icke-planerade utbildningsaktiviteter

Övrig skolning och skolningsrelaterad verksamhet (kontrollstart, PC och liknande) följer samma riktlinjer som grundskolningen. Observera att du måste boka lärarresurser senast kl 18 dagen innan flygningen. Det finns bara skolningsmöjlighet de dagar där det klart framgår av verksamhetsplanen! Kontrollstarter i samband med säsongstart kommer att visas på verksamhetsplanen. OBS - ingen bokning - ingen flygning!