Är det svårt
att se hela sidan?
Använd
funktionstangent F11!
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 21 juni 2019 - ver.13.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Mozilla Firefox
<< Bakåt

Högheden (ESUV)

N65.645500 - E21.060000